Masterplan

Huidige Situatie

De huidge situatie van onze site op de Baron Descampslaan.
De huidge situatie van onze site op de Baron Descampslaan.

Masterplan

Het architectenbureau Stramien werd in de architectenwedstrijd unaniem verkozen voor het ontwerpen van het masterplan, het paviljoen en de verschillende woningen.

Goed begonnen is half gewonnen

Wijgmaal ligt op een boogscheut van Leuven. Velen kennen het waardevolle patrimonium van de voormalige rijst- en stijfselfabrieken Remy tussen de Vaart en de spoorlijn Mechelen-Leuven. Het dorp kende tijdens de 19e eeuw een betekenisvolle bevolkingsgroei en evolutie van landbouw- naar arbeidersgemeente. De kern van Wijgmaal bestaat ten gevolge daarvan uit een aantal ruime woonmazen met (quasi) uitsluitend grondgebonden woningen met uitdijende lintbebouwing naar de naburige dorpen. Toch blijft de omliggende open ruimte van de Dijlevallei overal voelbaar. Wijgmaal beschikt over een beperkt aantal verspreide voorzieningen, waaronder een basisschool, een Steinerschool en een sporthal.

Sfeerbeeld van een pluktuin.
Sfeerbeeld van een pluktuin.

Het te ontwikkelen terrein is een ideale plek voor een cohousingproject: vlakbij het station en verschillende recreatieve en functionele fietsroutes, het betreft een inbreidingsproject waardoor er geen nieuwe kavels worden aangesneden en er zijn mogelijkheden om relaties aan te gaan met de omgeving. De aanwezigheid van volwassen, waardevolle bomen op de site is een extra surplus om de buitenruimte van het project meteen de nodige verblijfskwaliteit mee te geven en de nieuwe woningen te verankeren in hun context.

Het vertrekpunt van een goed inbreidingsproject is een goed inplantingsplan. In deze fase hebben we daar dan ook heel wat onderzoek naar gedaan. Er werd gezocht naar de optimale balans tussen het dense programma en tegelijk een kwalitatieve open ruimte binnen de grillige eigendomsgrens. Wij hopen jullie met voorliggend masterplan te kunnen overtuigen van onze ambities. Het is zeker niet te lezen als een vaststaand plan. Naarmate de groep een meer definitieve vorm aanneemt, zal zeker ook het bouwprogramma nog worden verfijnd. Het inplantingsplan zal dus mee groeien met de groep. Via overleg moet worden gekomen tot een plan waarin de hele groep zich kan vinden en graag wil wonen.
We willen ons voor dat proces baseren op volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

Een duidelijk adres

Een duidelijk adres

Een open poortconstructie kondigt op de Baron Descampslaan het project aan; hier betreedt men ‘Wijg & Co’, wees welgekomen! Bij het binnenkomen heeft men een open perspectief naar het Common house en het woonproject daarachter. De ruimte opent zich als een waaier. Het groene gazontapijt van de gemeenschappelijke tuin vloeit door tot aan de straat en verwelkomt de bewoners en bezoekers.

 

 

Groene omarming

De introductie van een volumineuze, gemengde haag op de perceelsgrens als omarming van het project, heeft niet alleen esthetische maar ook praktische voordelen. Deze groenbuffer oogt in alle seizoenen mooi en verzekert de nodige privacy tegenover de tuin-aan-tuin buren. Bovendien wordt de grillige bouwkavel door deze groene omarming gelezen als één geheel. De haag kan variëren in dikte en in hoogte om – zo gewenst – op bepaalde plaatsen doorzichten naar de omgeving toe te laten.

Common house als kloppend hart

Common house als kloppend hart
Common house als kloppend hart

Het Common house is opgevat als een alzijdig paviljoen (er is geen voor- of achterkant).

Het is centraal gelegen in de tuin en zichtbaar van op de straat. Het maakt de koppeling tussen toekomen en vertoeven.

 

 

Groen parkeerlint langs de oostrand

PARKEERLINT VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS

Groen parkeerlint langs de oostrand.
Groen parkeerlint langs de oostrand.

Om te voorkomen dat het project zich zou aandienen als een parking, werd parkeren beperkt tot een functionele strook, een groen parkeerlint langs de oostzijde van het perceel. Dit lint wordt zo groen mogelijk aangekleed. Het parkeerlint in grasbetontegels (grasdallen) wordt in een volumineuze gemengde haag geschoven en krijgt een bladerdak van bomen. Op die manier krijgt deze ruimte aansluiting bij de tuin als er geen auto’s geparkeerd staan. Indien gewenst, is het ook mogelijk om de parkeerplaatsen te overdekken met een lichte, begroeide pergolastructuur.

 

Rustig binnengebied

De paden in het binnengebied lenen zich in de eerste plaats tot spelen.
De paden in het binnengebied lenen zich in de eerste
plaats tot spelen.

Het is niet de bedoeling dat er regelmatig auto’s rijden in het binnengebied. Het slingerpad is uiteraard uitgerust volgens de normen van hulpdiensten en verhuiswagens, maar we zien hier omwille van veiligheid (spelende kinderen) en wooncomfort (stank en lawaai) liever geen wagens. Die worden idealiter achtergelaten op het parkeerlint, alwaar boodschappen kunnen worden overgeladen in een trekkar.